Lily en liva massagetherapie, gevestigd aan de Pastoor van Breugelstraat 70b in Bosschenhoofd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de WGBO, WkkgZ en de Beroepscode. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier;
 • Een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

​​

Als cliënt heeft heeft u de volgende rechten:

 • Recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;
 • Recht om geen informatie te willen;
 • Recht om uw medisch dossier in te zien en op een kopie daarvan;
 • Recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;
 • Recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’
 • De kosten van het consult

Persoonsgegevens die ik verwerk

Lily en liva massagetherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk


Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.​

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Lily en liva massagetherapie gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Hiervoor gebruik ik Google Analytics. In Google Analytisch heb ik het delen van informatie uitgezet, heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en daarmee voldoe ik aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het webhosting bedrijf die deze website ondersteunt, maakt gebruik van cookies.